ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงานของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม