ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิ่งมินิมาราธอน AYUTTHAYA WORLD HERITAGE “ARU RUN 2021” วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 115 ปี ในธีม “เลิฟรันนิ่ง ชวนกันวิ่งในวันแห่งความรัก” บนเส้นทางแห่งเมืองมรดกโลกอันแวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรม และโบราณสถานอันทรงคุณค่าของพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเส้นทางการวิ่งเป็นถนนปิด 100 % โดยการจัดการแข่งขันนั้นทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานของ ศบค. และ สสส. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมทุกคน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม