ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท้องฟ้าจำลอง พระราชนุสรณ์ พระจอมเกล้าฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม