ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย นำไปมอบให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม