ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการดำเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนท้องถิ่น ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม