ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีปิดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวปิดการสัมมนา และมอบเกียรติบัตรให้เครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ณ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชยก (317) มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม