ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บรรบายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม