ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระปีที่ 29 นับตั้งแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” ณ ลานโบราณสถานวัดไตรตรึง ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ “พระบารมีแผ่ไพศาล พระราชปณิธานปกเกล้าชาวอยุธยา” เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง 43 ครั้ง และพระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้มอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม ให้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ด้วยการลงนามในแผ่นการ์ดภาพวาด สีน้ำมันรูปดอกดาวเรือง และดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ก่อนนำไปประดับไว้บนประติมากรรมรูปต้นโพธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ยังมี การสาธิตและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การบรรเลงดนตรีไทย การบรรเลงดนตรีร่วมสมัย ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม