ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้โอวาท และร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ 14 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม