ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมแข่งขันการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม นำนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดกลอนระดับภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวนิรชา ด้วงอุดม,นายมังกร สุขลี้, นางสาวสุทิศา ประจักโก และนางสาวรินทร์ลภัส กุลจิราภทร์ฐากูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่ง ผลปรากฏว่านักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม