ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การนำเสนอผลงานดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชยก (317) มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม