ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำแนวทางการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม