ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปี 2563

ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปี 2563 โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และแนวทางในการศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ความจำเป็นในการศึกษาภาษาอังกฤษ ได้แนะนำการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา และการใช้ชีวิตทั้งในเวลาและนอกเวลา จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม