ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมีชีวิต ห้องสมุดมนุษย์

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมีชีวิต ห้องสมุดมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากหนังสือมีชีวิตห้องสมุดมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม