ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 งานสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 3 และได้รับเกียรติจากคุณเบญญาภา สอนพรม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมแจ้งข้อมูลเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติให้กับนักศึกษาทุนทราบ น้องจากนี้ยังมีพี่ๆ นักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย และให้น้องๆได้รู้จักอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้องต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม