ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” Thailand Research Expo 2020

ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” Thailand Research Expo 2020 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2563 รวมทั้งเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำผลงานจัดแสดงนิทรรศการ ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ผลงานเรื่องที่ 1 ตู้อบลมร้อนระบบกวนอากาศด้วยพัดลมขนาดเล็ก งานวิจัยเป็นการออกแบบตู้อบแห้งที่ใช้หลักการกวนอากาศจากพัดลมกระจายความร้อนในตู้ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการอบแห้ง เส้นผักตบชวาที่ใช้ในการจักสาน ผลงานเรื่องที่ 2 เครื่องรีดเส้นผักตบชวาแบบ 6 ลูกกลิ้ง งานวิจัยเป็นการออกแบบเครื่องรีดเส้นผักตบชวากึ่งอัตโนมัติสำหรับใช้ในการรีดเส้นผักตบชวาแห้งเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรสานผักตบชวา โดยนักวิจัย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม