ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับมอบสื่อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบสื่อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมจากนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาจัดมุม Eco Learning ในส่วนของห้องสมุดสีเขียว และให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในการรับมอบสื่อสารสนเทศ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม