ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2020

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2020 ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม