ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษในงานบริการวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยมีกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม