ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในเขตโบราณสถานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม