ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรม ณ วัดธรรมิกราช

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรม แด่คณะสงฆ์วัดธรรมิกราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม