ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บุคลากรได้มีการตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม