ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ และคุณรจนา เพิ่มพูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ น.ส.นฤมล พูลสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบ การรับรู้ โต้ตอบช้า ผู้ปกครองเสียชีวิต อาศัยอยู่กับยายและพี่สาว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัย จึงได้มอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการพักฟื้นจากอาการป่วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม