ติดต่อเรา

รายละเอียดที่อยู่

  • งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
    จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  • 0-3527-6576
    เบอร์โทรภายใน 1912, 1913, 1914
  • councils@aru.ac.th