ข่าวประชาสัมพันธ์

Create new account

09:32  วันอังคาร  มิถุนายน   09  2563

ประกาศ (286) เรื่องรับสมัครดัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2563


09:31  วันอังคาร  มิถุนายน   09  2563

ประกาศ (285) เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญา ครั้งที่ 3/2563


09:29  วันศุกร์  มิถุนายน   05  2563

รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


09:28  วันศุกร์  มิถุนายน   05  2563

ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แสดงแถวที่ 1 to 30 of 4 (1 Pages)