วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงาน

ARU HALF MARATHON 2023

 • เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
 • เป็นทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถานของอยุธยาเมืองมรดกโลก
 • กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ARU HALF MARATHON 2023
RACEDAY 14 MAY 2023

รูปแบบการรับสมัคร

  1. สมัครแบบออนไลน์

  ผ่านทางระบบการรับสมัคร Thai Run

  ซึ่งเป็นระบบรับสมัครที่มีผู้ติดตามมากที่ในปัจจุบัน

  เริ่มเปิดระบบรับสมัคร 3 ก.พ. – 9 เม.ย. 2566

  2. สมัครแบบออฟไลน์

  ได้ที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  สนามกีฬา/ห้างสรรพสินค้า, หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก

  เริ่มรับสมัคร 1 มี.ค. 2566

ค่าสมัคร

1. Fun Run 5.0 km

3 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 350 บาท

1 มี.ค - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 400 บาท

2. Mini Marathon 10.5 km

3 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 500 บาท

1 มี.ค - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 600 บาท

3. Half Marathon 10.5 km

3 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 700 บาท

1 มี.ค - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 800 บาท

4. VIP.

จำนวน 2,000 บาท


แผนผังเส้นทางวิ่ง (RUNNING ROUTE MAP)


เสื้อ (T-SHIRT)

 • All
 • 5 K
 • 10.5 K
 • 21 K
 • VIP

Fun Run 5 km

ราคาพิเศษ 3 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 350 บาท

ราคาปกติ 1 มี.ค - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 400 บาท


1. เสื้อที่ระลึก 1 ตัว

2. BIB (หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง)

3. เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

4. อาหารและน้ำดื่ม

Mini Marathon 10.5 km

ราคาพิเศษ 3 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 500 บาท

ราคาปกติ 1 มี.ค - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 600 บาท


1. เสื้อที่ระลึก 1 ตัว

2. BIB Chip Time (หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง)

3. เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

4. ถ้วยและเงินรางวัล Overall อันดับ 1-3

5. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1-3

แบ่งเป็น ชาย/หญิง 10 รุ่นอายุ

6. อาหารและน้ำดื่ม

Half Marathon 21 km

ราคาพิเศษ 3 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 700 บาท

ราคาปกติ 1 มี.ค - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 800 บาท


1. เสื้อที่ระลึก 1 ตัว

2. BIB Chip Time (หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง)

3. เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

4. ถ้วยและเงินรางวัล Overall อันดับ 1-3

5. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1-3

แบ่งเป็น ชาย/หญิง 10 รุ่นอายุ

6. เสื้อ Finisher สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย

7. อาหารและน้ำดื่ม

เสื้อ Finisher

สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย ตามเวลาที่กำหนด ระยะ 21 km

T-SHIRT

ขนาดเสื้อวิ่งคอกลม

VIP

เลือกวิ่งระยะใดก็ได้

จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันตามระยะวิ่งนั้น


ราคาปกติ 3 ก.พ - 9 เม.ย. 2566 จำนวน 2,000 บาท

1. เสื้อ VIP ที่ระลึก 1 ตัว

2. เสื้อวิ่งตามระยะทางวิ่งที่เลือก

3. ของ Premium Gift

- หมวก Duckbill ที่ระลึก

- กระบอกน้ำเก็บความเย็น

- ผ้าขนหนู

- กระเป๋าเป้ที่ระลึก

4. BIB (หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง) ตามระยะที่แข่ง

5. เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

6. อาหารและน้ำดื่ม


เหรียญรางวัล (MEDAL)

เหรียญรางวัล
ARURUN 2023
เดิน-วิ่งสุขภาพ 5 กม.
5 K
มินิมาราธอน 10.5 กม. (CHIP)
10.5 K
ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. (CHIP)
21 K