ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

การถ่ายทอดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 240 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมสภากาแฟ งานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้กับต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมและบายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมแม่ของหนู

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมแม่ของหนู ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเสวนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจากบทเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปรับปรุง 2560 สู่การออกข้อสอบ O-Net

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รายงานตัว อบรมการลงทะเบียนออนไลน์ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/61

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดรายงานตัว อบรมการลงทะเบียนออนไลน์ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/61

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมถ่ายรูปและทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายรูปและทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุม“EBSCO Annual Conferences 2018”

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร. เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตร

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีราถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

Library tour

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 Library tour โดยมี อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมการทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองและทำความสะอาดบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร. วิมลพรรณ รุ่งพรหม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา Ambassador

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “หล่อเทียนจำนำพรรษา”

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “หล่อเทียนจำนำพรรษา”โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 (TCU International e -Learning Conference 2018)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 (TCU International e -Learning Conference 2018)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีพร้อมด้วย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีเททองหล่อสำริดพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเททองหล่อสำริดพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมหารือการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

“สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดอบรม “การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ จัดค่ายพัฒนาวิชาชีพครู “กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู”สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

โครงการ ARU CRM

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ARU Ambassador มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU CRM "อบรมเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงานให้โดดเด่นเข้าตากรรมการ" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา พร้อมคณะทำงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

สัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 อาจารย์และนักศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน กองนโยบายและแผน จัดประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นจากการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พัฒนาภาวะผู้นำและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Institute of International Education (IIE)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนการตรวจประเมินจริง (Pre-Audit)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ หัวข้อ “การเขียนบทความในบริบทเชิงพื้นที่และการเผยแพร่บทความ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

เสนาสาธารณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 86 ปี รำลึกอภิวัฒน์สยาม: ความหวังบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 86 ปี รำลึกอภิวัฒน์สยาม: ความหวังบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ เป็นประธานปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงแรม เดอะ คาวาลิคาซ่า รีสอทร์ อยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ถ่ายทำหนังสือมีชีวิตในโครงการห้องสมุดมนุษย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการถ่ายทำหนังสือมีชีวิตในโครงการห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง “การปั้นตุ๊กตาชาววัง”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ต้อนรับอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมไหว้ครู ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ได้รับเกียรติ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31116 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู 5 ปี

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู 5 ปี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 งานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการอิสลาม

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการอิสลาม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์

ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดยอาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ และ อาจารย์จินดาวรรณ ธรรมปรีชา อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม “ศิลปอยุธยา เชิงพื้นที่”

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม “ศิลปอยุธยา เชิงพื้นที่” ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators :KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators :KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (143)/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการรางวัลแนวปฎิบัติที่ดี ARU KM DAY ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการรางวัลแนวปฎิบัติที่ดี ARU KM DAY ครั้งที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 10 สาขาวิชา

ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 10 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : การใช้สมุนไพรชูรสแทนการใช้ผงชูรส

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิปฐมวัยจัดกิจกรรมทำบุญในวันพระ ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานโรงเรียน ให้กับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และการควบคุมการใช้เครื่องเครื่องจักรอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 มาศึกษาดูงาน เครื่องมือต่างๆการจัดการเรียนรู้นำทีมโดยนายสมชาย ท่าตะเคียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานนำการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนสาธิต

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชุมพล พืชพันธุ์ไพศาล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมการเขียนบทความวิจัยวิชาการ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยวิชาการ โดยมี อาจารย์เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5”

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5” ให้แก่ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ อีกทั้งยังนำไปใช้ในงานทวนสอบ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

นิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ในงานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ครั้งที่ 3 รักเธอประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือจดหมายเหตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน นำทีมงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์”

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการเสนอโครงการ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

เยี่ยมชมและตรวจบอร์ดการจัดการความรู้ ของครุศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามคณะกรรมการสรรหา Best Practice

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สัมมนาวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

นพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนัก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาการจัการให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผศ.อร่าม ชนะโชติ อ.ยุพิน พวกยะ อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ และ อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED ปีที่ 2

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED ปีที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ (KM)

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการ Best Practice

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

การแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สัตตระบำโบราณคดีศรีสยาม”

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สัตตระบำโบราณคดีศรีสยาม”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา” ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดวันที่ตรวจการประเมินคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมเสริมทักษะ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด Stem Education

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด Stem Education

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดู ณ งานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จปอ.)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สัมภาษณ์รายการ Rama Square

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์รายการ Rama Square โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

รอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ทำบุญวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2561

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2561 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กับมรดกโลกแหล่งอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักศึกษาและคณาจารย์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักศึกษาและคณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและปัจฉิมนิเทศ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษารุ่นพี่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรม ARU AMBASSADOR

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรม ARU AMBASSADOR ให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 2-3 จำนวน 15 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมวางแผนการจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS คิดสร้างสรรค์”

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS คิดสร้างสรรค์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี และ ผอ.ลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการกองกลางรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

วิ่งยามเย็น...กับพ่อเมืองกรุงเก่า CITY RUN AYUTTHAYA วิ่งเพื่อสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3-4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เสวนา “สื่อออนไลน์:เราใช้สื่อหรือสื่อใช้เรา”

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา “สื่อออนไลน์: เราใช้สื่อหรือสื่อใช้เรา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

โครงการจิตอาสา งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.1

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย อ.กรกนก ประทุมสุวรรณ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 อาจารย์วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำ คณาจารย์และสโมสรนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ร่วมบำเพ็ญกุศล ครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561