ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning กับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว”

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว” โดยมีทีมงานสื่อสารองค์กร นักศึกษาแอมบาสเดอร์ และนักศึกษาทุน ร่วมให้การต้อนรับครูแนะแนว ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย อบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดภูเขาทอง และวัดกุฎีลาย จำนวน 9 รูป

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผศ.ภรภัทร นิยมชัย และคณะครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library&IT Faire 2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library&IT Faire 2020

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทรุ่ยพ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทรุ่ยพ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40TH WUNCA)”

ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40TH WUNCA)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

จับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะกราบคารวะสวัสดีปีใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง และวัดพระราม ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการกินเลี้ยง จับฉลากมอบของขวัญให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขอพรและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้ากราบ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์ อดีตหัวหน้านายตำรวจประจำสำนักพระราชวัง ปัจจุบันดำรงแหน่งกรรมการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนมกราคม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนมกราคม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอำนาจ แก้วภูผา บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

มอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้แก่สื่อมวลชน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

เข้าคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 18

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 กินเลี้ยงจับฉลากแลกเปลี่ยนรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2563 กินเลี้ยงจับฉลากแลกเปลี่ยนรางวัล โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Full stack web development”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Full stack web development” ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 31119 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนผ่านกล้องดูดาว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ท้องฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนผ่านกล้องดูดาว และแว่นสุริยะ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เนื่องในโอกาสที่ ได้รับ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี พร้อมทั้งทีมงานผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “เขียนอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ

อวันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 5ส โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพพระเทพไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.3)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพพระเทพไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

มอบโล่และรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบ Pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดมอบโล่และรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบ Pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 1-3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมหัวหน้าสำนักงานคณะและเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขอพรจากท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิทยวิชาการ งานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT Fair 2020"

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิทยวิชาการ งานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT Fair 2020"

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้สะเต็ม (Science Film)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้สะเต็ม (Science Film) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

พิธีการต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม จากประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีการต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรคนงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง ทำความสะอาด (ถนนรอบเกาะเมือง)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฎิบัติการ Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สำหรับครูสังคม ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

แข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระดับประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

นิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย”ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สัมมนาโครงการ เรื่อง “เส้นทางสู่ปลัดอำเภอ”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 นักศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการ เรื่อง “เส้นทางสู่ปลัดอำเภอ” วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 (ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 (ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันกลอนสด ระดับประเทศ

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเขตภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกลอนสด ระดับประเทศ ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 11

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ Mr.Koichiro Arita Managing Director Mr.Kazuki Kodera

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมแนวทางการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในสถานประกอบการและความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาระบบสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิสิริพัฒนาคุณานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับท้องถิ่น” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร จำนวน 48 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหัวโขน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการนำเสนอผลงานในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนำเสนอผลงานในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

กีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "HUSO Sport Day 2019"

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "HUSO Sport Day 2019"

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีนักศึกษานำเสนอโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ร่วมลงคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนน อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์อ้อมใจ การสมอรรถ หัวหน้างานสภาพแวดล้อมและอานามัย จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นเอก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต ได้เข้าร่วมเป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นเอก มีนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครูและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ CCR กับหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาจารย์สาขาวิชาการศึกปฐมวัย

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ CCR กับหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาจารย์สาขาวิชาการศึกปฐมวัยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” National Creative Work Presentation VRU Folk Contemporary Festival 2019

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” National Creative Work Presentation VRU Folk Contemporary Festival 2019

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานบริหารงานบุคคล และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงพยาบาลราชธานี จัดอบรมเรื่องสุขภาพในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารราชการไทยกับ Disruption”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารราชการไทยกับ Disruption”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม และคณะครูโรงเรียนสาธิต ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมตามโครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก และกิจกรรมจิตอาสาสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข และอาจารย์พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต เป็นเป็นวิทยากรและร่วมให้คำแนะนำ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 “ความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคดิจิตอล” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

“จิตอาสา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 62 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย จัดกิจกรรม “จิตอาสา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” โดยทำความสะอาดโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการอุทธรณ์ระดับที่ผ่านการทดสอบสำหรับนักศึกษารหัส 60,61 และ62

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการอุทธรณ์ระดับที่ผ่านการทดสอบสำหรับนักศึกษารหัส 60,61 และ62

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูล และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

แสดงมุทิตาจิตแด่พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ และอาจารย์ ดร. ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช เป็นวิทยากรการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3 “กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3 “กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

กีฬาสีภายในโรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน, ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน, นายปิยะ ภิณโยผล, นายวัชราสน์ ไชยสัจ, นายธนากร ขำวิไล และ นายตะวัน สุริยวงศ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมการใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการใช้ Google Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดอบรมการใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการใช้ Google Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 10/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 10/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “วิกฤตการณ์จราจรไทย กรณีศึกษา : วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ ในการขับขี่”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “วิกฤตการณ์จราจรไทย กรณีศึกษา : วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ ในการขับขี่”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

นิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 ตอน Music Space “ปล่อยใจไปกับเพลง ครื้นเครงไปกับเพื่อน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 ตอน Music Space “ปล่อยใจไปกับเพลง ครื้นเครงไปกับเพื่อน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการการใช้ทักษะสื่อสารเพื่อนำเสนองานประยุกต์ศิลป์ สำหรับนักศึกษา

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการใช้ทักษะสื่อสารเพื่อนำเสนองานประยุกต์ศิลป์ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการเลิศล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนครศรีอยุธยา และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเลิศล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน และกลั่นกรองผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นำโดย อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนยบ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย อาจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการ นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก ที่ปรึกษาผู้ประกอบการและผู้ประกอบการในการบ่มเพาะของศูนย์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การสัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะครอบครัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธุ์ และนายสราวุธ คำสัตย์ พร้อมทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชน และยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจรสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการจัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจรสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาหลังการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 53 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภท“ทุนแบบได้เปล่า” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานสัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภท“ทุนแบบได้เปล่า” ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง”

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิว อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อรากฐานสังคม ณ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ มหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ร่วมแสดงดนตรีงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรี ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิต

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ ววรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานสื่อสารองค์กร จัดประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแผนงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแผนงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย”

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นำโดย ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม อบรมการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม วิทยากรโดยอาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และ อาจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การคัดเลือกนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 5 โดยมีรุ่นพี่ ARU AMBASSADOR คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องผู้สมัคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 18 คน โดยมี ม.ล.พงษ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ครูช่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานหัวโขน เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในการปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ปีที่ 23

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม และคณาจารย์ นักเรียน ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.3 จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ปีที่ 23

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม คุณเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

จุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม แด่ในหลวงรัชกาลที่ 5

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม แด่ในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อวันพุธ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการ SAKAI-ASEAN WEEK 2019

ระหว่างวันที่ 5-21 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ SAKAI-ASEAN WEEK 2019 ณ เมืองซาไก จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Start up

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สมเกียติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI และอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อร่าม ชนะโชติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตร 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมทีมงาน คณะกรรมการบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีกิจการพิเศษ ประชุมทีมงาน คณะกรรมการบริการวิชาการและฝึกอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2019”

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2019” รอบตัดสิน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

งาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th”

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th” ระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562