ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561 SCIENCE&TECHNOLOGY SMART IDIL 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

นทึกข้อตกลงทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยหนานชาง

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วp รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ได้เดินทางไปยัง College of Nanchang University เมือง Jiangxi ประเทศจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรม ILL eBooks Sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง นายจิรทีปต์ น้อยดี และนางสาวยุธิดา เข็มปัญญา เข้าร่วมอบรม ILL eBooks Sharing

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

มอบหนังสือรับรอง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงราง พร้อมทีมงานได้มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

รับมอบโล่โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายจิรพล รองบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน ได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ณ หอประชุมสโมสรกองทัพบก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์"

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์" ในงาน Ayutthaya City Park Auto Show ครั้งที่ 20

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์พวัสส์ อัครภัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ และนายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการตัดสิน โดยมี บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AIS)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คณะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประชุม ในงาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ARU พบครูแนะแนว

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "ARU พบครูแนะแนว" โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

Training Exchange Prograun between ARU and AEU

ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม Training Exchange Prograun between ARU and AEU

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

านมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018 ได้รับเกียรติจาก ผศ.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

อบรมการเขียนโครงการ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการอบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ” วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561