ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา : ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

สมัครเรียนด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 2-27 ธันวาคม 2562