สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • You are here :
 • Home
 • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายงานการประชุม

 1. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
 2. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
 3. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
 4. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
 5. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
 6. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
 7. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
 8. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
 9. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
 10. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561
 11. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
 12. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
 13. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
 14. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
 15. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
 16. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
 17. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
 18. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
 19. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
 20. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560
 21. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
 22. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
 23. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
 24. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
 25. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
 26. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
 27. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
 28. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
 29. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
 30. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
 31. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
 32. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
 33. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
 34. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2559
 35. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
 36. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2559
 37. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
 38. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
 39. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
 40. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
 41. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
 42. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
 43. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558
 44. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
 45. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
 46. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
 47. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
 48. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2557
 49. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
 50. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2557
 51. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
 52. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
 53. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
 54. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
 55. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
 56. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
 57. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2556
 58. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
 59. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2556
 60. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2556
 61. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556
 62. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2556
 63. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
 64. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2556
 65. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
 66. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
 67. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2555
 68. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2555
 69. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2555
 70. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2555
 71. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2555
 72. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2555
 73. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
 74. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2555
 75. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2555