สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • You are here :
 • Home
 • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายงานการประชุม

 1. ทดสอบ ทดสอบ
 2. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
 3. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563
 4. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
 5. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563
 6. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
 7. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
 8. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
 9. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
 10. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
 11. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
 12. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562
 13. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
 14. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
 15. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
 16. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
 17. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
 18. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
 19. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
 20. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
 21. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
 22. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
 23. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561
 24. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
 25. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
 26. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
 27. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
 28. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
 29. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
 30. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
 31. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
 32. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
 33. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560
 34. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
 35. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
 36. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
 37. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
 38. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
 39. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
 40. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
 41. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
 42. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
 43. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
 44. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
 45. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
 46. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
 47. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2559
 48. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
 49. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2559
 50. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
 51. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
 52. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
 53. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
 54. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
 55. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
 56. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558
 57. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
 58. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
 59. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
 60. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
 61. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2557
 62. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
 63. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2557
 64. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
 65. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
 66. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
 67. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
 68. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
 69. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
 70. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2556
 71. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
 72. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2556
 73. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2556
 74. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556
 75. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2556
 76. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
 77. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2556
 78. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
 79. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
 80. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2555
 81. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2555
 82. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2555
 83. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2555
 84. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2555
 85. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2555
 86. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
 87. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2555
 88. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2555