สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

แจ้งกำหนดการรับสมัครภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรอบที่ 3 (Admissions)

ตารางกิจกรรม

ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
1วันที่ 2 มิถุนายน 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (Admissions)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ www.aru.ac.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์กรอกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ ผ่าน Google form

ในวันที่ 2 มิ.ย. 64 (Link Google form จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
2วันที่ 5 มิถุนายน 2564

การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (Admission)

เป็นการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Applications Line หรือทางโทรศัพท์ ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
3วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission) ที่ www.aru.ac.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
4วันที่ 10-13 มิถุนายน 2564รายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

รายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index

และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา (โปรดอ่านรายละเอียดการรายงานตัวได้ที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)


หมายเหตุ ให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารการสมัครและกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ www.aru.ac.th และที่ Page Facebook : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือหามีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ โทร 0-3524-1196 (ในเวลาราชการ)