In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

<>เข้าสู่เว็บไซต์เดิม

alt

alt
alt
alt
live-mail
img

<>Antivirus

bannerati

<>SPEEXX

speexx

<>จดหมายข่าว มรภ.อย.

alt

alt

alt

alt

<>กองนโยบายและแผน

ppd

<>ebook

alt

<>สถาบันอยุธยาศึกษา

misstionstu

icon-48-linksโครงการทุนศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program โครงการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 610 5463 และสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และดูรายละเอียดแนวทางการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.inter.mua.go.th

icon-48-linksแบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

icon-worldsportโครงการทุนศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program โครงการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่าง ประเทศ โทรศัพท์ 02 610 5463 และสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และดูรายละเอียดแนวทางการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.inter.mua.go.th

icon-worldsportขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ พ.ศ.2557 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลกว่า 100,000 บาท เงื่อนไขและรายละเอียดNew

icon-worldsportสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" โดยส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 โทร 02-7273438 โทรสาร 02-3777555 เอกสารแนบ : ประกาศและกำหนดการ 

icon-worldsportขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 

icon-worldsportเปิดทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

ข่าวรับสมัคร

alt

ประกาศศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ(อาคารสวนหลวง) เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-21/07/57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) เพื่อโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใบ สมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้งสือยินยอมให้โอน/ย้าย หน่วยงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


                                                                                                                                                                       อ่านข่าวย้อนหลังicon click


ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

alt

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน)-ประกาศ 7 ก.ค.57

       - แบบ ปร.4
       - แบบ ปร.5
       - แบบ ปร.6

                                                                                                                                                                   อ่านข่าวย้อนหลังicon click


***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****

<>เอกสารนำเสนอผู้บริหาร

prpdf

<>รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

bn280757ok

<>สำนักวิทยบริการฯ

alt

<>สืบค้นหนังสือห้องสมุด 

        

 

<>Qrcode

alt

<>วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า

wijai

<>FanpageARU

<>Facebook

 

fbhum

fbsci
fbdsd1
fbaystd
alt

 

<>เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

alt aruedltv
alt flood
eldc tcu
smsani uninet88x31
dabos bane book

<>สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
1640102
วันนี้วันนี้65
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้1635
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1594
เดือนนี้เดือนนี้74019
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1640102
<>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง