ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2)

สอบสัมภาษณ์ 28 ก.พ. 61 เวลา 13.00 น.

ประกาศผลการคัดเลือก 7 มี.ค. 61

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 11 มี.ค. 61

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

PR ARU Line@

แอดไลน์เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกัน.

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือวารสาร

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรม/ข่าวเด่น มรภ.อย.