สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาคปกติ

ก.พ. 08

ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

   โดย. มัทนียา หามาลัย ปรับปรุงเมื่อ 08-02-2561 เวลา 16:20:43 น.

ก.พ. 08

ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)

   โดย. มัทนียา หามาลัย ปรับปรุงเมื่อ 08-02-2561 เวลา 16:19:23 น.

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ

ก.พ. 08

ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

   โดย. มัทนียา หามาลัย ปรับปรุงเมื่อ 08-02-2561 เวลา 16:23:18 น.