สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ก.พ. 08

ประกาศ

**รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบPortfolio ครั้งที่ 2)

   โดย. นายอำนาจ แก้วภูผา ปรับปรุงเมื่อ 08-02-2561 เวลา 16:21:27 น.

ก.พ. 08

ประกาศ

ประกาศ เรื่องกำรดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

   โดย. นายอำนาจ แก้วภูผา ปรับปรุงเมื่อ 08-02-2561 เวลา 16:09:50 น.

ข่าวสารนักศึกษาภาคปกติ

ข่าวสารนักศึกษาภาคพิเศษ