In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

<>เข้าสู่เว็บไซต์เดิม

alt

alt
alt
alt
img

<>Livemail

livemail

<>จดหมายข่าว มรภ.อย.

alt

alt

alt

alt

<>กองนโยบายและแผน

ppd

<>ebook

alt

<>สถาบันอยุธยาศึกษา

misstionstu

<>กองพัฒนานักศึกษา

misstion56

alt

19-alp

 

 

ข่าวรับสมัคร

alt

altประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

altใบสมัครรับโอนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

altใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

                                                                                                                                                                       อ่านข่าวย้อนหลังicon click

       ***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

alt

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๘ เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 22 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์สร้างกระดานอัจฉริยะ จำนวน ๓ เครื่อง ประจำสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 22 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ประจำห้องประชุมอินทนิล ๒ และห้องประชุมอินทนิล ๓ อาคาร ๔๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 18 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด ประจำสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 18 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ ประจำหอพักนักศึกษา (หอพัก ๕ และหอพัก ๖)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 11 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 8 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดสัญญาณ ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 31 มี.ค.57

 

อ่านข่าวย้อนหลังicon click

***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

alt

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่่ากว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง)- ประกาศ 22 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์สร้างกระดานอัจฉริยะ จำนวน ๓ เครื่อง)- ประกาศ 22 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ประจำห้องประชุมอินทนิล ๒ และห้องประชุมอินทนิล ๓ อาคาร ๔๑ คณะวิทยาการจัดการ)- ประกาศ 18 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา)- ประกาศ 18 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ ประจำหอพักนักศึกษา (หอพัก ๕ และหอพัก ๖))- ประกาศ 11 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)- ประกาศ 8 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอด สัญญาณ ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)- ประกาศ 31 มี.ค.57


                                              

                                                                                                                                                                     อ่านข่าวย้อนหลังicon click

***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****

<>สายตรงอธิการบดี 
<>อ่านข่าวย้อนหลัง

alt

<>สำนักวิทยบริการฯ

alt

<>สืบค้นหนังสือห้องสมุด 

        

 

<>Qrcode

alt

<>Who'sonline

MOD_WHOSONLINE_WE_HAVE

<>FanpageARU

<>Facebook

 fbhum

 

fbsci

 

fbdsd1

 

fbaystd

 

alt

<>เว็บไซต์แนะนำ

 

logoclick

<>เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

alt aruedltv
alt flood
eldc tcu
smsani uninet88x31
dabos bane book

<>สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
1393892
วันนี้วันนี้2312
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้2737
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้7681
เดือนนี้เดือนนี้47227
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1393892
<>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง